47.Moshi & moshi

10.00

gamberi al vapore e avocado con tobikko eterno